Księga gości


Kazimierz Kotowski
12.05.2016
Art.216 par.2 Kodeksu Karnego Kto znieważa inną osobę za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Dodaj wpis:

Autor
Treść wiadomości