ASIUG 24h Autoryzowany Buderus Junkers Viessmann Weishaupt inne gaz. i energia odnawialna solar.


Cech Rzemiosł Budowlanych W wa Stare Miasto
Cech Rzemiosł Budowlanych W wa Stare Miasto

 

 

JESTEM W STANIE URUCHOMIĆ KAŻDE URZĄDZENIE GAZOWE I OGRZEWANIA 

-sprawnie bezpiecznie, uszkodzone naprawić, wymienić.

Instalator - serwis24 dla stałych klientów -  awarie - remonty - montaż - przeglądy konserwacja.

 

 

Działalność na zasadach  -  firma bez rejestracji z aktualnymi uprawnieniami i autoryzacjami.

Od 2018 po wejściu zmian resortu rozwoju, możliwe działanie

umowa o dzieło -zlecenie w niepełnym wymiarze czasowym.

Dla przychodów nie przekraczających 50%  minimalnego wynagrodzenia,

o minimalnych przychodach według ustawy, legalna samodzielna praca bez rejestracji i zus. pod  nazwą ASIUG, KAZIMIERZ KOTOWSKI Wyrejestrowany CEIDG z powodów zdrowotnych. Działalność jednoosobowa -technik instalacji sanitarnych, autoryzowany z uprawnieniami.

 

Skrót ASIUG znaczy -  

   A    -autoryzowany

   S    -serwisant

    I     -instalator

   U    -urządzeń

   G    -gazowych, grzewczych 

 

   W budownictwie jednorodzinnym serwis 24 dla stałych klientów..

 Domowe instalacje i urządzenia hydrauliczne, gazowe, ogrzewania (elektr. sterowanie),

 różne systemy, technologie stare, zabytkowe i nowe i najnowsze -nowości w branży.

 

Dyrektywy - EU - klasyfikacje energetyczne - Energy related Produts - ErP .

Autoryzowany Grupa BOSCH, Buderus, Junkers.

Viessmann Weishaupt Richmond i inne instalacje urządzenia. 

-Odnawialne żródła energii.

 

 

.

 Kazimierz Kotowski 02-934 W-wa ul.Korczyńska - Mokotów.

 Tel. kontaktowy 607650643  

e mail  asiug@outlook.com  

NIP 527-146-70-14   PESEL 56030400039   PKO BP 05102010680000130202616217

 Tech. mistrz cechu rzemiosł budowlanych Warszawa instalacji wewnętrznych  wod. kan. c.o. gaz. elektr. i wentylacji  i zewnętrznych komunalnych 

   Uprawnieniami energetycznymi E plus D.

Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Warszawa ul  Czackiego 3/5.

PGNiG W wa ul. Kasprzaka 25

       Uprawnienia szeroki zakres wszystkie urządzenia w mojej  działalności

 Gr 3E340/476/2013 , Nr Gr 3D 339/476/2013 , Nr 472-IE-648/13.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

   Były pracownik PGNiG Gazownia Warszawska na różnych stanowiskach, nabyte umiejętności prac gazoniebezpicznych. Usługi gazownicze tylko na gazie ziemnym.

 

Budownictwo jednorodzinne tradycyjne i nowoczesne, pasywne, kanadyjskie, różne rozwiązania techniczne czołowych firm w branży.

 

analizator spalin i inne pomiarowe
analizator spalin i inne pomiarowe

Analizator spalin TESTO 335 plus pełne wyposażenie sprzętowe serwisowe Viessmann, Buderus, Testo, Weishaupt, Honeywell certyfikaty na urządzenia -  EU

Testy podstawowe i fabryczne serwisowe według instrukcji. Bogate wyposażenie sprzętowe. 

W ofercie na specjalne życzenie testy fabryczne 

on line wersja angielska - analizator z programem komputer w sieci z firmą TESTO

List pochwalny za udział w powstaniu Muzeum Gazownictwa w Polsce Warszawa ul. Kasprzaka
List pochwalny za udział w powstaniu Muzeum Gazownictwa w Polsce Warszawa ul. Kasprzaka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktyka w  tym zawodzie od 1976r w tej specjalności nieprzerwanie do obecnego czasu.

Udział w powstaniu i urządzaniu Muzeum Gazownictwa w Polsce Warszawa ul Kasprzaka 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weishaupt